Ako vam banka oduzme stan - tužite

Kada poslanici usvoje izmene Zakona o hipoteci, građani će moći da se žale sudu zbog toga što im je banka oduzela stan zbog kašnjenja u otplati kredita.

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci i poslala ga poslanicima Skupštine Srbije na usvajanje po hitnom postupku da bi se postojeći zakonski akt uskladio s odlukom Ustavnog suda Srbije.

Tek kada poslanici Skupštine Srbije usvoje izmene Zakona o hipoteci, građani će moći da se žale sudu ukoliko im banka oduzme stan zbog kašnjenja u otplati kredita.Za sada na to nemaju pravo.

U Srbiji ima 21.000 građana koji su uzeli kredit u „švajcarcima” i 75.000 onih čiji je kredit u evrima. Ukoliko građanin kom je banka oduzela stan na ime hipoteke dobije sudski spor, banka mora da ga isplati u visini u kojoj je procenila vrednost stana. Nova pravila odnose se na sve građane koji su kredit garantovali nekretninom ili zemljištem, ali i na one koji tek planiraju da se zaduže.

Predloženim izmenama Zakona o hipoteci, a ima ih ukupno šest, omogućava se bankama da pravo prodaje stiču danom konačnosti rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje. Među izmenama je i obaveza banke da organizuje prvu aukcijsku prodaju nekretnine u roku od pola godine od dana konačnosti rešenja o zabeležbi. Oglas o održavanju prve aukcijske prodaje mora biti na vidan način objavljen u visokotiražnom dnevnom listu, i to najmanje 30 dana pre zakazane prodaje. Takođe, banka ima obavezu da vlasniku nepokretnosti koja je hipoteka prosledi oglas, izjavu o tome u kojem roku se može isplatiti celokupni dug da bi se izbegla prodaja. Početna cena aukcije ne može biti niža od 75 odsto procenjene vrednosti. Ako prva aukcijska prodaja ne uspe, početna cena na drugoj aukciji ne može biti niža od 60 odsto procenjene vrednosti nepokretnosti. Banka, može dati i sopstvenu ponudu na aukciji.

U Vladinom obrazloženju izmena Zakona o hipoteci rečeno je da one predstavljaju i sprovođenje ciljeva utvrđenih Strategijom za rešavanje problematičnih kredita, koju je Vlada Srbije usvojila, pogotovo u delu koji se odnosi na unapređenje vansudskog postupka prodaje, ali se omogućava i dodatna zaštita za stranke koje smatraju da prvostepeni i drugostepeni organ uprave nije pravilno postupio u postupku donošenja pojedinačnog upravnog akta.

U bankama koje posluju u Srbiji smatraju da će tim izmenama na udaru biti građani koji ne otplaćuju kredit duže od tri meseca, a procenjuje se da je takvih najmanje 3.000. Predsednik Udruženja "Efektiva” Dejan Gavrilović procenjuje da danas s otplatom kasni mnogo više građana nego 2013. godine.


Izvor: portal b92.net(15.09.2015.)

Nema komentara